Tərəf bunu bələdiyyə alferes kartı ilə
Kart tərəf bunu bələdiyyə alferes ilə