Səviyyəsi terminal Галеан hava limanı 1 2 kart
Kart hava limanında terminal Галеан səviyyəsi 1 2