Səviyyəsi hava limanında terminal Галеан 2 3 xəritə
Kart hava limanında terminal Галеан səviyyəsi 2 3