Səviyyəsi hava limanında terminal Галеан 1 1 xəritəsi
Kart hava limanında terminal Галеан səviyyəsi 1 1